Fødsel

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordmoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen inden 14 dage efter fødslen.

Hvis forældrene ikke er gift, kan de indsende en Omsorgs- og ansvarserklæring, som findes på www.personregistrering.dk, eller som man kan få tilsendt fra kirkekontoret. Dermed opnås fælles forældremyndighed. Ud over begge forældres underskrifter, kræves underskrift fra to vidner, med mindre forældrene skriver under samtidigt ved fremmøde på kirkekontoret.

Erklæringen skal afleveres/indsendes inden 14 dage efter fødslen.