Vielse

Vielse

Ønsker man vielse i kirken, kontakter man præsten for at aftale en dato for vielsen, samtidig aftales tid for et møde med præsten, hvor forløbet ved vielsen bliver aftalt, og der aftales hvilke salmer, der skal synges.

For at blive viet i Folkekirken skal mindst en af parterne være medlem.
I god tid før brylluppet henvender parret sig til folkeregistret i bopælskommunen, hvor prøvelsesattesten udstedes. Her medbringes dåbs- eller navneattest for begge, ved evt. tidligere ægteskab også skilsmissebevilling. Prøvelsesattesten er gyldig i 4 måneder fra udstedelsen. Uden gyldig prøvelsesattest kan der ikke foretages vielse. Prøvelsesattesten, (kopi af) parrets dåbs- eller navneattester samt navn og adresse på 2 vidner, som er til stede i kirken under vielsen, medbringes ved samtalen med præsten.

Eventuel pyntning af kirken – ud over buket på alteret – aftales med kirkens graver.

For eventuel navneændring i forbindelse med vielsen se siden “Attester”.

Ritualet for vielse kan findes bag i Den danske Salmebog eller på www.folkekirken.dk