Eltang-kirke

Header-Eltang-kirke.jpg

Sct Stefans Kirke, Eltang

Højt placeret i landskabet på en af israndlinjens bakketoppe, har kirken ligget siden 1100 tallet. Kor og skib er bygget først, solidt med metertykke mure af kampsten indsamlet på de omkringliggende marker. Tårn og våbenhus er bygget til et par hundrede år senere af røde munkested. Året 1788 på tårnets vestside henviser til en større istandsættelse.