Dødsfald & begravelse

Dødsfald & begravelser

Dødsfald skal senest efter to hverdage anmeldes til sognepræsten i bopælssognet.
Ved dødsfald henvender man sig til den bedemand, som man ønsker at gøre brug af eller direkte til præsten. Der træffes aftale om en samtale og en dato for begravelse eller bisættelse.

Kirkekontoret skal bruge dødsattesten (udstedt af en læge), dåbs- eller navneattest og eventuel vielsesattest. 

Var afdøde udmeldt af Folkekirken, tages det som udtryk for, at ingen præst skal medvirke.
Ritualet for begravelse/bisættelse kan findes bag i Den danske Salmebog eller på www.folkekirken.dk
Udtagelse af gravsted eller urnegravsted aftales med graveren.