Menighedsråd

Menighedsråd og kontakt

Medlemmer

Sognepræst: Christine Alexandersson

Formand: Kim Lorenzen

Næstformand: Niels Aage Flensburg

Aktivitetsudvalg: Susanne Thomsen

Kirkeværger: Hanne Mortensen / Niels Aage Flensburg

Kontaktperson: Lisbeth Fønsskov Jensen

Kasserer: Hanne Mortensen

Sekretær: Susanne Thomsen

Præstegårdsudvalg: Hanne Mortensen / Niels Aage Flensburg

Suppleant: Thøger Oxholm Jensen / Anne Kruse


Eltang Kirke

Eltangvej 106

6000 Kolding

Sognepræst: Christine Alexandersson, tlf. 75 56 51 27, cal@km.dk

Graver, Eltang: Kjeld Kristensen, tlf. 75 56 51 23

Menighedsrådsformand: Ernst Gamst Nielsen.

Sdr. Vilstrup kirke

Hulskovvej 33

6000 Kolding

Sognepræst: Christine Alexandersson, tlf. 75 56 51 27, cal@km.dk

Graver, Sdr.Vilstrup: Berit Olesen, tlf. 75 56 25 89     

Menighedsrådsformand: Ernst Gamst Nielsen.