Hvad gør man…

Hvad gør man når...

Fødsel

Et barns fødsel skal anmeldes. Sædvanligvis foretager jordmoderen anmeldelsen, men er fødslen sket uden jordemoder, skal forældrene anmelde fødslen inden 14 dage efter fødslen.

Læs mere ved at klikke på ikonet ovenfor.

Navngivning & dåb

Barnet skal have navn, inden det fylder 6 måneder.

Læs mere ved at klikke på ikonet ovenfor.

Konfirmation

For at blive konfirmeret skal man være døbt, og man skal gå til konfirmationsforberedelse. Undervisningen er en indføring i den kristne dåbs betydning. 

Læs mere ved at klikke på ikonet ovenfor.

Vielse

Ønsker man vielse i kirken, kontakter man præsten for at aftale en dato for vielsen, samtidig aftales tid for et møde med præsten, hvor forløbet ved vielsen bliver aftalt, og der aftales hvilke salmer, der skal synges.

Læs mere ved at klikke på ikonet ovenfor.

Dødsfald & begravelse

Dødsfald skal senest efter to hverdage anmeldes til sognepræsten i bopælssognet.
Ved dødsfald henvender man sig til den bedemand, som man ønsker at gøre brug af eller direkte til præsten. Der træffes aftale om en samtale og en dato for begravelse eller bisættelse.

Læs mere ved at klikke på ikonet ovenfor.

Attester

Hvis din dåbsattest eller vielsesattest er bortkommet, kan du henvende dig til kirkekontoret i det sogn, hvor du bor, og bede om en ny.

Læs mere ved at klikke på ikonet ovenfor.

Navnændring

Læs mere ved at klikke på ikonet ovenfor.Den 16. maj 2007 er der vedtaget en lov om gebyr i forbindelse med visse navneændringer. Navneændring i forbindelse med vielse er gratis.

Læs mere ved at klikke på ikonet ovenfor.

Medlemskab

Når man bliver døbt, bliver man medlem af folkekirken, men man kan også senere blive optaget, eller genoptaget, hvis man tidligere har været meldt ud.

Læs mere ved at klikke på ikonet ovenfor.

Sjælsorg & samtale

Ind imellem kan man have brug for at tale fortroligt med et menneske. Når livet gør ondt og er vanskeligt, eller når bekymringer og modløshed gør dagene svære at komme igennem.

Læs mere ved at klikke på ikonet ovenfor.