Navneændring

Navneændring

Den 16. maj 2007 er der vedtaget en lov om gebyr i forbindelse med visse navneændringer. Læs nærmere om gebyret her

Navneændring i forbindelse med vielse er gratis.

Ønsker man at ændre sit eget eller sine børns navn, kan det gøres på følgende 2 måder:

1: Tag kontakt til kirkekontoret og bed om at få tilsendt en navneændringsblanket.

Eller:

2: Gå ind på www.personregistrering.dk og udfyld en navneændringsblanket. Print den ud og underskriv den. Send den til kirkekontoret sammen med en kvittering for at gebyret er indbetalt. 

Ønsker du at ændre navn for et barn under 12 år, skal du oplyse om barnets holdning til, at navnet bliver ændret. Navnemyndigheden tager størst muligt hensyn til barnets holdning og kan indkalde barnet til en samtale. Hvis det er børn, der skal ændre navn, skal begge forældre underskrive, – også den forælder der ikke har del i forældremyndigheden. 

Regler for hvilke navne der kan antages, kan ses på www.familiestyrelsen.dk