Medlemskab

Medlemskab

Indmeldelse i folkekirken.
Når man bliver døbt, bliver man medlem af folkekirken, men man kan også senere blive optaget, eller genoptaget, hvis man tidligere har været meldt ud.
Man henvender sig til en præst i folkekirken og anmoder om optagelse. Præsten skal ved sin underskrift bekræfte optagelsen, hvorefter man modtager en ny dåbsattest, hvoraf det fremgår at man (igen) er medlem af Folkekirken.
Ønsker man at ”høre til” en præst i et andet sogn end der, hvor man bor, kan man løse sognebånd. Se nedenfor.

Udmeldelse af folkekirken.
Den danske Folkekirke er en medlemskirke. Som medlem har man ret til at få foretaget kirkelige handlinger – bryllup, begravelse/bisættelse – i sin sognekirke og med medvirken af en sognepræst. Denne ret fraskriver man sig ved udmeldelse. Det betyder for eksempel, at man ikke kan forvente at blive begravet med medvirken af en præst fra folkekirken, og at det under alle omstændigheder bliver en del dyrere. Derfor bedes du underrette din familie og eventuelt andre nærtstående om udmeldelsen og konsekvensen heraf.
Hvis du ønsker at melde dig ud, skal det ske skriftligt til sognets præst med datering og underskrift og gerne vedlagt dåbsattest, da du får en ny dåbsattest, hvoraf udmeldelsen fremgår.

Sognebåndsløsning.
Hvis man ønsker at være tilknyttet en anden kirke og præst end i det sogn, hvor man bor, og gerne vil have stemmeret ved menighedsrådsvalg samt evt. mulighed for dåb, vielse og begravelse i det ønskede sogn, kan man løse sognebånd. Man henvender sig til præsten eller kirkekontoret i det ønskede sogn og får en blanket til udfyldelse.