Navngivning & dåb

Navngivning & dåb

Barnet skal have navn, inden det fylder 6 måneder.
Barnets navn kan registreres på to måder:

* Ønskes navngivning uden dåb, udfyldes en blanket, som findes på www.personregistrering.dk. Blanketten underskrives af begge forældre og sendes til sognepræsten. Ønskes dåb siden hen, er det naturligvis altid muligt.

* Ønsker man at få sit barn navngivet ved dåb i kirken, henvender man sig til præsten og aftaler en dato for barnedåben. Her aftaler man også tid for en samtale forud for dåben.

Ved henvendelsen eller senest ved samtalen giver man besked om:

Barnets navn – Hvem der skal bære og svare for barnet ved dåben – Hvem der skal stå fadder (2-5 personer). Fadderes navn og adresse meddeles.

Der gøres opmærksom på, at der kræves enten en navneattest eller en dåbsattest, når barnet f. eks. skal have et pas. En fødselsattest er ikke nok!

Se godkendte drenge- og pigenavne på http://www.familiestyrelsen.dk/samliv/navne/soeginavnelister/